(Source: scrubzero, via 420lbsound)

Taken at Bedrock LA recording studios.

Taken at Bedrock LA recording studios.

Orange, sweet and delicious.

Orange, sweet and delicious.